Hevea (Hevea brasiliensis, rubber wood, eco-wood, malajský dub) je vlastne kaučukovník. Pestuje sa predovšetkým ako prírodný zdroj kaučuku.

Životnosť Hevea

Za 30-50 rokov však stromy prestávajú produkovať latex na ekonomicky využiteľné úrovni. Také plantáže sa preto pokácejí a pripraví sa na vysádzanie novými rastlinami. Drevo z týchto stromov sa používa na výrobu celého radu nábytkárskych produktov vrátane drevených schodísk a podláh. Pretože sa plantáže systematicky obnovujú každých 25-30 rokov, predstavuje drevo z ich vyrúbaných stromov trvalo obnoviteľný zdroj.

Hevea a životné prostredie

Hevea je dlhoročným stromom s všeobecne kladným vplyvom na životné prostredie. Pestovanie medziplodín pod kaučukovníkové prispieva k stabilizácii často porušeného zachytávanie vody. Existujúce plantáže sú významným miestom akumulácie uhlíka, pretože predstavujú približne jednu štvrtinu všetkých stromových plantáží v trópoch.

Hevea s mnohonásobným prínosom

Ekonomicky dostupné množstvo kaučukovníkových kmeňov, ktoré môžu byť v krátkej dobe zozbierané, je ekvivalentné množstvo prirodzeného tropického dreva, ktoré sa ročne získa z plochy zhruba 0,6 milióna ha. Použitím tejto dreviny pomáhame zabrániť nekontrolovateľnému výrubu a likvidácii tropických pralesov na našej planéte a tak prispievame k ich zachovanie.