Priemerná hustota v suchom stave 560-640 kg/m3
Hustota v zelenom stave 682 kg/m3
Hustota pri 12% m.c. 600-620 kg/m3
Relatívna hustotný modul pružnosti 0,63 – 0,66 (mierne ťažké drevo) 9 700 N/mm2 pri 12 % m.c.
Statický ohyb 66 N/mm2 pri 12 % m.c.
Test statického ohýbania Priemerná ohýbacia sila: 734 kg/cm2 Typ poruchy: jednoduché napätie
Strih paralelne s vláknami 11 N/mm2 Priemerná strihová sila pozdĺž radiálneho   povrchu: 88,6 kg/cm2 Priemerná strihová sila pozdĺž tangenciálneho povrchu: 115 kg/cm2
Zmenšenie objemu Zanedbateľné (porovnateľné s tmavo červeným Meranti) Tangenciálny koeficient zmenšenia: 1,2% Radiálne koeficient zmenšenia: 0,8%
Chemické zloženie tropického dreva Podobné ako u tvrdého dreva, ale má vyšší obsah extraktívnych zložiek, škrobu a rozpustných sacharidov.
Hmotnosť Porovnateľná s dubom a tíkom s hustotou 0,55-0,65 gm/cm3.
Pevnost tropického dřeva Veľmi dobrá. Pevnosť v spojoch 65 N/mm2
Pevnosť v tlaku Paralelne s vláknami: 32 N/mm2 Kolmo na vlákna: 4,69 N/mm2
Tvrdosť Na tangenciálnom povrchu: 485 kgs Na radiálnom povrchu: 590 kgs Na koncovom povrchu: 975 kgs
Kompresia paralelne s vláknami Priemerná sila tlaku: 620 kg/cm2 Typ poruchy: rozdrvenie
Sila potrebná na vytiahnutie klinca Priemerné zaťaženie na radiálnom povrchu: 145 kg Priemerné zaťaženie na tangenciálnom povrchu: 204 kg Priemerné zaťaženie na priečnom povrchu: 140 kg
Sila potrebná na vytiahnutie skrutky Priemerné zaťaženie na radiálnom povrchu: 310 kg Priemerné zaťaženie na tangenciálnom povrchu: 400 kg Priemerné zaťaženie na priečnom povrchu: 200 kg
Ťah kolmo na vlákna Priemerná pevnosť v ťahu pozdĺž radiálneho povrchu: 44 kg/cm2 Priemerná pevnosť v ťahu pozdĺž tangenciálneho povrchu: 55 kg/cm2
Ťah paralelne s vláknami Priemerná pevnosť v ťahu: 1267 kg/cm2
Hodí sa ako náhrada za Asian Ramin, Meranti, Seraya, Agathis, Merbau, Kapur, African Sapelli, Iroko, Kosipo & Obeche, Lauan, Nyatoh, Dub, Buk, Orech, Jelšu, Mahagón, Brezu a Čerešňu

Tabuľka tvrdosti

Drevina Relatívna tvrdosť v% Tvrdosť podľa Brinellovej stupnice
Smrek 42 1,6
Smrekovec 56 2,1
Jelša 78 3,0
Čerešňa 85 3,3
Breza 95 3,7
Buk 97 3,8
Dub 100 3,9
Jaseň 105 4,1
Tropické drevo Hevea 109 4,2
Teak 118 4,6
Kan. javor 123 4,8
Kambala 130 5,1
Doussie 134 5,2
Merbau 144 5,6
Bambus 162 6,2
Brazílsky orech 174 6,7
Brazílska čerešňa 186 7,4
Ironwood 196 7,7