Fyzikálne a chemické vlastnostiDubové drevo Upravené drevo Hevea
Hustota pri 12 – 15% vlhkosti v kg/m3430 – 690 – 960560 – 620 – 730
Objemové zosychanie v%12,6 – 15,6kolem 4,8
Pevnosť v tlaku v N/mm254 – 61 – 6732 – 52
Pevnosť v ohybe v N/mm274 – 88 – 10566 – 95 – 117
Relatívna tvrdosť v%100109
Tvrdosť podľa Brinellovy stupnice3,94,2

Cena exotického dreva Hevea

Z tabuľky vyplýva, že drevo Hevea má podobné vlastnosti ako dub, ale je pritom takmer o polovicu lacnejšie!