Plocha svetových kaučukovníkových plantáží sa odhaduje na 9 miliónov hektárov, z ktorých 90% sa nachádza v Ázii, 6% v Afrike a 3% v Latinskej Amerike. Hlavnými producentmi kaučuku sú Thajsko, Malajzia, Vietnam a Indonézia, ktoré spoločne vlastní 74% celosvetovej plochy kaučukovníkových plantáží.

Ročná produkcia plantáží

Existujúce plantáže sú schopné v krátkej dobe vyprodukovať asi 39 miliónov kubických metrov dreva ročne; z tohto množstva by mohlo byť zhruba 10,7 miliónov kubických metrov vo forme kmeňov. Súčasný priemysel spracováva asi 4,5 milióna metrov kubických za rok.

Český dub versus Malajský dub

Drevo Hevea, aj keď sa dosť podobá českému dubu (preto názov Malajský dub), je vlastne druhotný produkt tohto stromu za kaučukovým latexom. Jeho cena je preto veľmi zaujímavá v porovnaní s inými drevinami rovnakej triedy. V niektorých prípadoch sa pohybuje len na polovičný cene čo český dub.