Po počiatočnom ujasnení našich kvalitatívnych požiadaviek a Vašich možností výroby, môžem povedať, že kvalita v súčasnosti plne zodpovedá všetkým ostatným druhom špárovky, ktoré nakupujeme. Z Vašej strany je vidieť záujem o splnenie všetkých požiadaviek na kvalitu vyžadovanú zákazníkom. V našej firme je ponúkaná ako plnohodnotná drevina a pri svojich vlastnostiach, tvrdosti a pevnosti i ako cenovo výhodná. Zaujímavý vzhľad možno dosiahnuť aj rôznym odtieňom ladenia. Je vidieť aj postupný nárast obľuby Hevea u našich zákazníkov.

SWN Moravia s.r.o.
Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice
URL: www.swn.cz
e-mail: baracek@swn.cz

Prezrite si produkty, ktoré je možné z Hevea vyrobiť